حمایت از تشکیل خانواده

برنامه حمایت از تشکیل خانواده

  • حمایت از تشکیل خانواده

یکی از مشکلات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوانان بویژه جوانان شیعه در استان سیستان و بلوچستان عدم تمکن مالی در تشکیل خانواده است .

بالا رفتن سن دختران و عدم توانایی پسران در تشکیل خانواده، آداب و رسوم منطقه ای مزید بر علت و تشدید کننده این ناهنجاری اجتماعی است.

طرح حمایت از ” تشکیل خانواده ” توسط موسسه خیریه محسنین با سه محور اصلی انجام می شود:

الف: کمک مالی و تشویق جوانان به امر ازدواج با اهدای جهیزیه برای هر زوج

ب: اختصاص وام اشتغال خانوار باهدف تشویق به تشکیل خانواده و تامین اقتصادی آن به تناسب نیاز

و درخواست زوج و با باز پرداخت اقساط توافقی حسب مورد.

ج: توجه به امور فرهنگی، تربیتی و پزشکی خانواده با اتخاذ روش های اجرایی مناسب در هدایت

جوانان برای تشکیل خانواده ای سالم و فرهنگ سازی درتسهیل امور ازدواج و تشکیل خانواده

و فرو گذاشتن رسوم ناشایست و مانع از ازدواج دختران و پسران

همچنین آموزش های لازم پزشکی قبل از ازدواج و رعایت مسائل ژنتیکی درانتخاب همسر

و پس از ازدواج آموزش های لازم برای شکل گیری خانواده شامل اخلاق خانواده و زندگی شایسته،

احکام شرعی خانواده.

برقراری ارتباط مستمر خانواده های تشکیل شده با مراکز فرهنگی، تربیتی محسنین بهمراه

آموزشهای مستمر برای حمایت از زندگی شایسته

* برآورد اجرای طرح :

– بودجه جهیزیه 15/000/000/000 ریال

– اعتباری برای پرداخت وام اشتغال خانوار با برآورد هرخانواده حداقل 70/000/000 ریال تا حداکثر

100/000/000 ریال پیش بینی می شود.

که حسب مورد و درخواست همسران و تامین بودجه پرداخت خواهد شد.

– هزینه های آموزشی طرح و امور پزشکی قبل از ازدواج بالغ بر 1/950/000/000 ریال پیش بینی

می گردد.

کمک به انجام این پروژه و سایر پروژه های یاران محسنین

کمک نقدی به انجام پروژه ها