تشرف سفر اولی ها به مشهد مقدس

هشتمین کاروان زیارت سفر اولیهای نوجوان و جوان به همراه یکی از والدین خود از شهرستانهای ایرانشهر، دلگان و بخش های بزمان و جلگه استان سیستان و بلوچستان به مشهدالرضا علیه السلام مشرف شدند.

  • مشهد اولی ها
  • مشهد اولی ها
  • مشهد اولی ها
  • مشهد اولی ها