مشارکت ها و کمک ها

حمایتهای خیرین و مشترکین به موسسه خیریه اندیشه یاران محسنین میتواند در زمینه های زیر صورت پذیرد:

1- پرداخت نقدی به شماره حساب یا کارت موسسه.

2- اختصاص مبالغ معین برای انجام قربانی، عقیقه و دیگر نذورات به شماره حساب یا کارت موسسه.

3- اختصاص مبالغ معین برای افراد معین و مصارف خاص همچون درمان بیماران.

4- کمکهای غیر نقدی بر پایه اعلام نیاز موسسه همچون اقلام جهیزیه، مصالح ساختمانی، لوازم سرمایشی و گرمایشی.

5- اهداء هدایایی از قبیل صلح، وقف، ثلث مال و وجوهات شرعیه با اجازه مرجع تقلید خود به موسسه .

6- پرداخت های ماهیانه از طریق تکمیل کارت اشتراک موسسه.

شماره حساب و کارت بانکی موسسه خیریه یاران محسنین نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد شرقی کد 1011 جهت واریز کمک های نقدی:

شماره حساب بانک پارسیان :
47000667230608

شماره کارت بانک پارسیان:
6221061213617113

کمک به انجام این پروژه و سایر پروژه های یاران محسنین

کمک نقدی به انجام پروژه ها