مراکز فرهنگی تربیتی محسنین

مراکز فرهنگی، تربیتی و قرآنی محسنین

  • مراکز فرهنگی تربیتی قرانی محسنین

در راستای اهداف موسسه خیریه یاران محسنین و درجهت توانمند سازی نوجوانان و جوانان جامعه هدف موسسه و براساس بررسی های بعمل آمده در جامعه هدف و برگزیده موسسه، یعنی شهرستانهای ایرانشهر و دلگان و نیز بخش بزمان از شهرستان ایرانشهر، احداث مراکز فرهنگی، تربیتی و قرآنی برای جذب، آموزش و تربیت نوجوانان و جوانان مناطق ذکرشده ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

این مراکز با کاربری های مهدکودک، کلاسهای فرهنگی، تربیتی و قرآنی، کارگاههای مهارت افزائی و حرفه آموزی، کتابخانه و سالن اجتماعات احداث خواهد شد.

مراکز فرهنگی، تربیتی و قرآنی محسنین با ظرفیت تعریف شده در طرح جامع فرهنگی موسسه در جامعه هدف در مساحت تقریبی بالغ بر 500 متر مربع احداث خواهد شد.

ترتیب اولویت احداث هر یک با توجه به مذاکرات انجام شده برای تامین رایگان زمین مورد نیاز در هریک از این

سه بخش خواهد بود.

اولویت موسسه در احداث مراکز متغلق به مراکز بزمان، دلگان و ایرانشهر به ترتیب خواهد بود.

برآورد هزینه هر یک با توجه به تهیه مقدمات طرح بالغ بر 8/000/000/000 ریال خواهد شد.

کمک به انجام این پروژه و سایر پروژه های یاران محسنین

کمک نقدی به انجام پروژه ها