مدرسه بنت

پروژه احداث مدرسه بنت

یکی از پروژه های موسسه در شهر بنت از توابع شهرستان نیکشهر مدرسه 7 کلاسه است.

این مرکز آموزشی با مساحت 311 متر مربع احداث شده است.

مراحل سفت کاری این مدرسه به همت نیکوکاران محترم به انجام رسیده و تا اتمام کامل ساخت این مدرسه مبلغ 230 میلیون تومان مورد نیاز است.

کمک به انجام این پروژه و سایر پروژه های یاران محسنین

کمک نقدی به انجام پروژه ها