آموزشی-فرهنگی

هدف از اجرای برنامه های فرهنگی و تربیتی، آشنائی و توسعه اندیشه دینی و تربیت اسلامی با تکیه بر آموزش های معارف قرآنی، سنت نبوی و سیره ائمه اطهار علیهم السلام و نیز ارزشها و آموزه های انقلاب اسلامی برای کودکان، نوجوانان، جوانان و خانواده هاست.

آموزش در مناطق محروم

– تهیه و تدوین طرح جامع فرهنگی و تربیتی برای گروه های سنی کودکان، نوجوانان و جوانان تا سطح تحصیلات عالی.
– تهیه و تدوین برنامه های فرهنگی، تربیتی و اجتماعی در جهت تشکیل و تحکیم خانواده
– حمایت از مراکز فرهنگی، قرآنی و مساجد و اعزام مبلغین.
– جذب و تربیت مربیان بومی در جهت اجرای طرح جامع فرهنگی .
– اجرای اردوهای علمی، آموزشی، فرهنگی و تفریحی و سفرهای زیارتی.
– حمایت از برنامه های مناسبتی