برنامه فرهنگی و تربیتی

برنامه های فرهنگی و تربیتی سال 98

برنامه فرهنگی و تربیتی

– امور فرهنگی- تربیتی
– افتتاح دفتر امور مناطق در ایرانشهر
– استقرار مسئول اجرایی موسسه در منطقه
– ایجاد دفتر امور مناطق سیستان در زابل
– مراکز فرهنگی، تربیتی و قرآنی محسنین :
– احداث 3 مرکز فرهنگی، تربیتی و قرآنی در بخشهای ایرانشهر- بزمان و دلگان با ظرفیت تعریف شده در طرح جامع فرهنگی- تربیتی و قرآنی موسسه در جامعه هدف
– مساحت تقریبی هر یک بالغ بر 500 متر مربع
– کاربری مراکز، مهدکودک-کلاسهای فرهنگی- تربیتی و قرآنی- سالن اجتماعات- کارگاههای توان افزائی حرفه آموزی و کتابخانه .
– ترتیب اولویت احداث با توجه به مذاکرات انجام شده برای تامین رایگان زمین مورد نیاز در هریک از این سه بخش خواهد بود
– اولویت موسسه در راه اندازی مراکز بزمان، دلگان و ایرانشهر خواهد بود.
– برآورد هزینه با توجه به تهیه طرح احداث و اعیانی انجام خواهد شد.
– طرح ثقلین :
– ادامه اجرای طرح ثقلین 3 در بزمان از طریق 10 نفر فعال فرهنگی و با حضور 300 نفر نو آموز
– توسعه اجرای برنامه ثقلین در بخش نوجوانان و جوانان پسر در بزمان با ظرفیت 300 نفر
– جذب و آموزش فعالان فرهنگی در ایرانشهر- بزمان و دلگان به تعداد 50 نفر
– اجرای کامل طرح ثقلین در ایرانشهر و دلگان در سال 97 و با ظرفیت 800 نفر نو آموز دختر و پسر
– برآورد بودجه اجرای طرح ثقلین در بزمان، ایرانشهر و دلگان 3/500/000/000 ریال