درباره ما

موسسه خیریه اندیشه یاران محسنین موسسه ای است خیریه و غیرانتفاعی که به منظور توانمند سازی مردم محروم مناطق کمتر توسعه یافته بویژه در جنوب شرقی کشور در سال 1393 به شماره 33717  به ثبت رسیده است.

این خیریه در چارچوب اساسنامه و تحت نظارت و برنامه های مصوب هیئت امناء و هیئت مدیره اداره می شود.

در افق چشم انداز 1411 هجری شمسی، موسسه خیریه اندیشه یاران محسنین موسسه ای رشد یافته و موفق است که توانسته براساس اقدامات و حمایت های فرهنگی، آموزشی، اجتماعی و اقتصادی زمینه های رشد و توسعه فردی و اجتماعی جامعه تحت پوشش خود را در مناطق هدف فراهم سازد.

موسسه خیریه یاران محسنین متعهد است، تلاشهای برنامه ریزی شده و مستمر خود را در راستای کسب رضایت خداوند متعال و خدمت به هموطنان محروم،

به ویژه در مناطق جنوب شرقی کشور برای رسیدن به چشم انداز موسسه انجام دهد و با اجرای برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت،

محرومیت زدائی و توانمند سازی جامعه تحت پوشش خود را در مناطق هدف محقق سازد.

1- توانمندسازی دینی و فرهنگی نوجوانان و جوانان و خانواده ها با ترویج و آموزش معارف قرآن کریم و مبانی اعتقادی، اخلاقی و احکام طبق سنت و سیره نبوی واهل بیت علیهم السلام.

2- ارائه معیارها و چارچوبهای وحدت دینی اهل تسنن و تشیع و تعامل و تفاهم درروابط اجتماعی با یکدیگر

3- حمایت های علمی، فنی و مالی از سرمایه گذاری ­های کارآفرین، اشتغال زا و مولد در راستای محرومیت زدایی و تامین نیازهای معیشتی خانوارها و جوانان و خودکفایی بومی جامعه تحت پوشش در مناطق هدف

4- حمایت های آموزشی و علمی از نوجوانان و جوانان مستعد تا سطح تحصیلات عالی

5- تامین نیازهای عمرانی و فرهنگی مساجد و کانونهای قرآنی و فرهنگی

6- حمایت از سلامت جامعه تحت پوشش و مناطق محروم در حوزه های بهداشت و درمان

7- ارائه خدمات عمرانی در مناطق هدف در راستای تحقق برنامه های فرهنگی موسسه

راهبرد های کلان:

1- اجرای برنامه های فرهنگی، دینی و آموزشی نوجوانان، جوانان و خانواده ها متناسب با اصل همزیستی  برادرانه گروههای شیعه و سنی در مناطق هدف انجام می پذیرد

2- تکیه برخودکفائی بومی در تولیدات کشاورزی، دامداری، صنایع دستی و بسته بندی از

طریق حمایت های علمی، فنی و مالی خواهد بود.

3- حمایت ازسلامت “بهداشت و درمان” جامعه تحت پوشش و مناطق محروم خواهد بود.

4- حمایتهای لازم از ازدواج جوانان و تشکیل خانواده  های جامعه هدف انجام گردد.

5- حمایت از برنامه های آموزشی و علمی نوجوانان و جوانان تحت پوشش در مناطق هدف تا تحصیلات عالی صورت پذیرد.

6- تامین منابع لازم از طریق جذب مشارکتهای مستمر مردمی، نذورات و صدقات و کمکهای

نهادهای مرتبط دولتی و خصوصی خواهد بود.

7- کلیه فعالیت ها، اعم از کارافرینی و اشتغال، سلامت و عمران و اقدامات حمایتی از معیشت

خانوارهای تحت پوشش بعنوان تابعی از برنامه های فرهنگی و تربیتی موسسه خواهندبود

8- شناسایی، تعامل و هم افزایی با موسسات خیریه و گروههای جهادی و نهادهای دولتی

موثر در منطقه و جامعه هدف به منظور پیشگیری از اتلاف نیرو و بودجه انجام شود.

user

حسین ساجدی مهر

عضو هیئت مدیره

user

آیت اله ایزدیان

عضو هیئت مدیره

user

محمد علی آستانه

عضو هیئت مدیره

user

مهدی آقا عابدی

نائب رئیس هیئت مدیره

user

احمد شفیع زاده

رئیس هیئت مدیره

حاج آقا یقینی

مصطفی یقینی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

user

محمد رضائی شریف آبادی

عضو هیئت مدیره