مجمع سالانه خیرین سوم رمضان 97

مجمع سالانه خیرین موسسه خیریه اندیشه یاران محسنین 29 اردبیهست ماه 97 در باغ پردیس برگزار گردید.

  • سمینار
  • سمینار
  • سمینار