مشارکت ها و کمک های مردمی


حمایتهای خیرین و مشترکین به 

موسسه خیریه اندیشه یاران محسنین

میتواند در زمینه های زیر صورت پذیرد:

1- پرداخت نقدی به شماره حساب یا کارت موسسه. 

2- اختصاص مبالغ معین برای انجام قربانی، عقیقه و دیگر نذورات به شماره حساب یا کارت موسسه.

3- اختصاص مبالغ معین برای افراد معین و مصارف خاص همچون درمان بیماران. 

4- کمکهای غیر نقدی بر پایه اعلام نیاز موسسه همچون اقلام جهیزیه، مصالح ساختمانی، لوازم سرمایشی و گرمایشی. 

5- اهداء هدایایی از قبیل صلح، وقف، ثلث مال و وجوهات شرعیه با اجازه مرجع تقلید خود به موسسه .

6- پرداخت های ماهیانه از طریق تکمیل کارت اشتراک موسسه. 

 

پرداخت آنلاین کمک خیریه