ماموریت


موسسه خیریه یاران محسنین متعهد است، تلاشهای برنامه ریزی شده و مستمر خود را در راستای کسب رضایت خداوند متعال و خدمت به هموطنان محروم، بویژه در مناطق جنوب شرقی کشور برای رسیدن به چشم انداز موسسه انجام دهد و با اجرای برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت، محرومیت زدائی و توانمند سازی جامعه تحت پوشش خود را در مناطق هدف محقق سازد.