عملکرد مالی موسسه خیریه یاران محسنین


عملکرد مالی موسسه خیریه یاران محسنین

 

گـزارش عـمـلـکـرد موسـسه خـیریـه اندیـشــه یـاران مـحسـنیـن در ســال 1395
ردیف شـرح درآمـد مـبـلـغ   ردیف شـرح هـزیـنـه هـا  مـبـلـغ
1 کمک های نقدی دریافتی از خیر محترم 100,000,000   1 هزینه پرداخت فعالیت در حوزه اشتغال و کارآفرینی 340,850,000
2 کمک های نقدی دریافتی از خیر محترم 79,000,000   2 هزینه پرداخت فعالیت در حوزه درمان وسـلامت 188,500,000
3 کمک های نقدی دریافتی از خیر محترم 100,000,000   3 هزینه پرداخت درحوزه عمرانی وساخت 935,440,000
4 کمک های نقدی دریافتی از خیر محترم 1,000,000,000   4 هزینه پرداخت برای انجام قربانی 163,000,000
5 کمک های نقدی دریافتی از خیر محترم 150,000,000   5 هزینه خرید خانه برای خانواده بی سرپرست 230,000,000
6 کمک های نقدی دریافتی از خیر محترم 200,000,000   6 هزینه تهیه سبد کالا 120,718,000
7 کمک های نقدی دریافتی از خیر محترم 1,000,000,000   7 خرید موکت جهت مساجد سیستان وبلوچستان 84,980,000
8 کمک های نقدی دریافتی از خیر محترم 1,270,000,000   8 هزینه کمک اجاره دارالقران بزمان 91,000,000
9 کمک های نقدی دریافتی از خیر محترم 150,000,000   9 هزینه اطعام ایتام شهرستان دلگان وبمپور 59,500,000
10 کمک های نقدی دریافتی از خیر محترم 530,000,000   10 هزینه برگزاری کلاسهای قرآن 101,000,000
11 کمک های نقدی دریافتی از خیر محترم 423,490,000   11 هزینه پرداخت به موسسه خیریه ناصرین جهت امورفرهنگی 2,556,745,000
12 کمک های نقدی دریافتی از خیر محترم 162,713,300   12 هزینه خرید 40عدد کولر گازی بابت مساجد سیستان وبلوچستان 340,000,000
13 کمک های نقدی دریافتی از خیر محترم 423,000,000   13 هزینه پرداخت خرید جـهیزیه برای 60 زوج جوان 1,613,189,900
14 کمک های نقدی دریافتی از خیر محترم 409,800,000   14 هزینه پرداخت کمک سفر زیارت مشهدمقدس برای سفراولی ها 314,040,000
15 کمک های نقدی دریافتی از خیر محترم 423,000,000   15 هزینه خرید دفتر وکیف و ملزومات برای 3000 دانش آموزمحروم 325,000,000
16 کمک های نقدی دریافتی از خیر محترم 418,000,000   16 پرداخت هزینه برگزاری مراسم ماه محرم واربعین در منطقه 500,420,000
17 کمک های نقدی دریافتی از خیر محترم 490,500,000   17 پرداخت هزینه اجاره محل شعب خیریه محسـنین 486,500,000
18 کمک های نقدی دریافتی از خیر محترم 1,000,000,000   18 هزینه خرید اثاثیه ومنصوبات وکامپیوتر وغیره 346,653,607
19 کمک های نقدی دریافتی از خیر محترم 400,000,000   19 هزینه مشارکت درطرح فعالان فرهنگی ومراکز قرآنی 441,000,000
20 کمک های نقدی دریافتی از خیر محترم 500,000,000   20 هزینه پرداخت افطاری درماه رمضان در مناطق سیستان وبلوچستان 130,000,000
21 کمک های نقدی دریافتی از خیر محترم 539,500,000   21 هزینه پرداخت هزینه های اداری وعمومی 304,178,300
22 کمک های نقدی دریافتی از خیر محترم 1,000,000,000   22 پرداخت هزینه اعیاد ماههای رجب ، شعبان وعید غدیر 258,600,000
23 کمک های نقدی دریافتی ازخیرین محترم 785,217,347   23 پرداخت هزینه در حـوزه فـرهنگی ومعیشتی 1,622,905,840
  جـمـع کـل 11,554,220,647     جـمـع کـل 11,554,220,647

  گزارش عملکرد موسسه خیریه اندیشه یاران محسنین در سال 94
ردیف شرح درآمد مبلغ   ردیف شرح هزینه ها  مبلغ
1 کمک های نقدی دریافتی از خیر محترم 56,000,000   1 خرید لوازم ورزشی برای افراد تحت پوشش موسسه 56,000,000
2 کمک های نقدی دریافتی از خیر محترم 300,000,000   2 هزینه پرداخت پول نقدی به ایتام 7,300,000
3 کمک های نقدی دریافتی از خیر محترم 220,000,000   3 هزینه پرداخت بابت درمان پزشکی 23,000,000
4 کمک های نقدی دریافتی از خیر محترم 206,000,000   4 هزینه پرداخت کارهای فرهنگی وآموزشی 147000000
5 کمک های نقدی دریافتی از خیر محترم 37,000,000   5 هزینه کمک پرداختی به مساجد ومراکز آموزش قرآنی واعیاد مذهبی 364,149,500
6 کمک های نقدی دریافتی از خیر محترم 270,000,000   6 هزینه پرداخت کمک تحصیل وسرویس مدارس 15,977,000
7 کمک های نقدی دریافتی از خیر محترم 450,000,000   7 هزینه کمک به مناطق خاش وقلعه گنج ومناطق محروم 391,444,178
8 کمک های نقدی دریافتی از خیر محترم 80,000,000   8 هزینه پرداخت قربانی ونذورات 221,500,000
9 کمک های نقدی دریافتی از خیر محترم 110,000,000   9 هزینه خریدوسایل وتجهیزات دامداری جهت اشتغال زایی 452,000,000
10 کمک های نقدی دریافتی از خیر محترم 155,000,000   10 هزینه خریدوسایل وتجهیزات کشاورزی جهت اشتغال زایی 6,000,000
11 کمک های نقدی دریافتی از خیر محترم 340,000,000   11 هزینه خریدوسایل وتجهیزات مرغداری جهت اشتغال زایی 33,500,000
12 کمک های نقدی دریافتی از خیر محترم 230,000,000   12 هزینه های انجام شده جهت ایجاد اشتغال مناطق محروم 325,017,000
13 کمک های نقدی دریافتی از خیر محترم 45,000,000   13 پرداخت هزینه های ورزشی وتفریحی مناطق محروم 80,000,000
14 کمک های نقدی دریافتی از خیر محترم 36,000,000   14 پرداخت لوازم منزل ولباس وپوشاک 271,500,000
15 کمک های نقدی دریافتی از خیر محترم 65,000,000   15 تسهیلات اشتغال زایی مرغداری مناطق محروم 88,689,500
16 کمک های نقدی دریافتی از خیر محترم 160,000,000   16 هزینه خرید دام و تسهیلات اشتغالزایی مناطق محروم 530,500,000
17 کمک های نقدی دریافتی از خیر محترم 70,000,000   17 هزینه پرداخت تسهیلات اشتغال زایی سایر مشاغل 100,770,000
18 کمک های نقدی دریافتی از خیر محترم 60,000,000   18 هزینه تعمیر وساخت منازل ایتام 104,950,000
19 کمک های نقدی دریافتی از خیر محترم 78,000,000   19 هزینه خرید روغن وبرنج وگوشت برای خانواده ایتام 140,000,000
20 کمک های نقدی دریافتی از خیرین محترم 597,297,178   20 هزینه پرداخت ماهی شب عید به ایتام 206,000,000
  جمع کل 3,565,297,178     جمع کل 3,565,297,178