فرهنگی وتربیتی


*هدف از اجرای برنامه های فرهنگی و تربیتی، آشنائی و توسعه اندیشه دینی و تربیت اسلامی با تکیه بر آموزش های معارف قرآنی، سنت نبوی و سیره ائمه اطهار علیهم السلام و نیز ارزشها و آموزه های انقلاب اسلامی برای کودکان، نوجوانان، جوانان و خانواده هاست.

1/1- تهیه و تدوین طرح جامع فرهنگی و تربیتی برای گروه های سنی کودکان، نوجوانان و جوانان تا سطح تحصیلات عالی.

2/1- تهیه و تدوین برنامه های فرهنگی، تربیتی و اجتماعی در جهت تشکیل و تحکیم خانواده

3/1- حمایت از مراکز فرهنگی، قرآنی و مساجد و اعزام مبلغین.

4/1- جذب و تربیت مربیان بومی در جهت اجرای طرح جامع فرهنگی .

5/1- اجرای اردوهای علمی، آموزشی، فرهنگی و تفریحی و سفرهای زیارتی.

6/1- حمایت از برنامه های مناسبتی