بهداشت دهان و دندان

منتشر شده در 27 آذر 1397
بهداشت دهان و دندان بهداشت دهان و دندان بهداشت دهان و دندان

در راستای برنامه ها و سیاست های کارگروه سلامت موسسه خیریه یاران محسنین، برای اشاعه فرهنگ بهداشت و پیشگیری از بیماریهای دهان و دندان بعنوان راهبرد موسسه، توزیع ۲۰۰۰ مسواک و خمیر دندان بین دانش آموزان ۹ تا ۱۵ سال طرح فرهنگی اجتماعی محسنین بهمراه آموزشهای لازم به آنها با موفقیت به پایان رسید.
موسسه خیریه یاران محسنین مفتخر است توسعه طرح آموزش بهداشت دهان و دندان را با توزیع مسواک وخمیردندان بین دیگر اعضای خانواده قرآن آموزان خود در مرحله بعد محقق سازد.