بازدید از مناطق هدف خیریه محسنین

منتشر شده در 2 آذر 1397
بازدید از مناطق هدف خیریه محسنین بازدید از مناطق هدف خیریه محسنین بازدید از مناطق هدف خیریه محسنین بازدید از مناطق هدف خیریه محسنین بازدید از مناطق هدف خیریه محسنین بازدید از مناطق هدف خیریه محسنین بازدید از مناطق هدف خیریه محسنین

بازدید رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره و مدیران موسسه خیریه یاران محسنین از مناطق چاه ترش، دره آهو، دلگان و دیگر مناطق طی هفته گذشته صورت پذیرفت . همچنین از کلاس های قرآن آموزان در این مناطق نیز بازدید بعمل آمد.