توزیع آرد در عید سعید قربان و غدیر

منتشر شده در 13 شهریور 1397
توزیع آرد در عید سعید قربان و غدیر توزیع آرد در عید سعید قربان و غدیر توزیع آرد در عید سعید قربان و غدیر توزیع آرد در عید سعید قربان و غدیر

در ایام مبارک روزهای عیدسعید قربان و غدیر به همت نیکوکاران گرامی، هزینه 250 کیسه آرد تامین و برای تقدیم به خانواده های بی بضاعت روستاهای دلگان ارسال شد.