قربانی به مناسبت عیدسعید قربان

منتشر شده در 3 شهریور 1397
قربانی به مناسبت عیدسعید قربان قربانی به مناسبت عیدسعید قربان قربانی به مناسبت عیدسعید قربان قربانی به مناسبت عیدسعید قربان

مشارکتهای مردمی در روز عیدسعیدقربان
با مساعدت و مشارکت شما نیکوکاران گرانقدر چهارشنبه ۳۰ مردادماه ۱۳۹۷ مصادف با عید سعید قربان موفق شدیم بالغ بر ۷۰ راس ذبح قربانی و توزیع آن بین مستمندان مناطق و روستاهای زیر داشته باشیم
در مناطق
بزمان ۵ راس
ایرانشهر ۵ راس
بمپور،محمدان، شهرک قدس و نوک آباد ۴ راس
جعفرآباد و شکرآباد ۲ راس
خاش ۲ راس
بنت و دسک ۴ راس
جلگه ۳ راس
دلگان ۲ عدد
غریب آباد ۲ راس
و در روستاهای مرکز دلگان ۳۵ راس
شامل: روستاهای
۱هودیان،
۲چاه دازو،
۳چاه شور،
۴جبرآباد،
۵ملک آباد،
۶هیتک،
۷کلانظهور،
۸چاه خدابخش،
۹علی آباد
۱۰کلان ظهور،
۱۱کوچوک،
۱۲حسین آباد،
۱۳چاه کمال،
۱۴چاه میرک،
۱۵حسین آباد لدی،
۱۶حسین آباد محله رمضان،
۱۷کهنک لدی،
۱۸حسین آبالدی محله مسجد فاطمه الزهرا
۱۹دوراهی جلگه،
۲۰مرکز دلگان محله داودی ها،
۲۱حمیدآباد،
۲۲گزشاهان،
۲۳چاه کیچی.
همچنین ۳ راس قربانی در منطقه چگردک
و روستاهای تابعه بخش جلگه چاه هاشم
ذبح و توزیع گردید
لازم به ذکر است
✅ هر بسته گوشت ۱ کیلوگرم در نظر گرفته شد.
که از طریق ۳۰ مربی طرح فرهنگی اجتماعی محسنین جهت توزیع بین ایتام و مستمندان طبق لیست اعلامی داده شد توزیع گردید و هر مربی برای توزیع از ۱۰ تا ۳۰ بسته طبق آمار قرآن آموزان ایتام و مستمندان روستای خود تحویل و توزیع گردید.